Comet Kid i Artilleriverkstedet

Tommy Skaug

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018038-1500×1000.jpg|1000|1500|541″,”full_screen”:true,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true},”title”:”Comet Kid i Artilleriverkstedet”},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-paddings “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_OKY6Y”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_subtitle”,”id”:”qMn81″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”title”:”Comet Kid i Artilleriverkstedet”,”subtitle”:””,”icon”:””,”style”:”modern”,”alignment”:”text-left”,”scroll_top”:true},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”PYxSH”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Første gang jeg hørte om Comet Kid var på Vervenfestivalen i 2014. Lørdag den 24. februar tok de publikum med storm i Artilleriverkstedet i Horten! Disse guttene leverer mer enn forventet, hver eneste gang!”},{“component”:”hc_space”,”id”:”5ZtkF”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_image”,”id”:”l9PRX”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018014-1500×1000.jpg|1000|1500|519″,”alt”:”Comet Kid”,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”xwAVj”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_image”,”id”:”PnUGE”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018018-1500×1000.jpg|1000|1500|523″,”alt”:”Comet Kid”,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”fVfzs”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]}],”section_settings”:””},”column_bUtHt”:{“id”:”column_bUtHt”,”main_content”:{“component”:”hc_image”,”id”:”PnUGE”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018018-1500×1000.jpg|1000|1500|523″,”alt”:”Comet Kid”,”thumb_size”:”full”}},”section_X3i4U”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_X3i4U”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-paddings “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_NpRGz”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”gDxk5″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018016-1000×1500.jpg|1500|1000|521″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”52ITO”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_U3jbc”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”OfGih”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018019-1000×1500.jpg|1500|1000|524″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”2WmU7″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]}],”section_settings”:””},”column_QSkZ8″:{“id”:”column_QSkZ8″,”main_content”:{“component”:”hc_image”,”id”:”gDxk5″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018016-1000×1500.jpg|1500|1000|521″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”}},”column_5m6cK”:{“id”:”column_5m6cK”,”main_content”:{“component”:”hc_space”,”id”:”2WmU7″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}},”section_5U5Q5″:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5U5Q5″,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-paddings “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_xFYjN”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”zQD9h”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018021-1500×1000.jpg|1000|1500|526″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”TjGdK”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_image”,”id”:”u0eEu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018022-1500×1000.jpg|1000|1500|527″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”ePOUH”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_image”,”id”:”mpdWQ”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018027-1500×1000.jpg|1000|1500|530″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”divUo”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_image”,”id”:”9EeT3″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018028-1500×1000.jpg|1000|1500|531″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”UGNhd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_image”,”id”:”T8oaD”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018029-1500×1000.jpg|1000|1500|532″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”JXxGw”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]}],”section_settings”:””},”section_9kCHW”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_9kCHW”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-paddings “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_hscj5″,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”ZIIf7″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018031-1500×1000.jpg|1000|1500|534″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”wLd1x”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_QSPgu”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”n0PRq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018032-1500×1000.jpg|1000|1500|535″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”bqlJj”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]}],”section_settings”:””},”column_Y98VA”:{“id”:”column_Y98VA”,”main_content”:{“component”:”hc_space”,”id”:”wLd1x”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}},”column_wBTOe”:{“id”:”column_wBTOe”,”main_content”:{“component”:”hc_image”,”id”:”n0PRq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018032-1500×1000.jpg|1000|1500|535″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”}},”column_A35oU”:{“id”:”column_A35oU”,”main_content”:{“component”:”hc_space”,”id”:”bqlJj”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}},”section_X9Htr”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_X9Htr”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-paddings “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_jLh6M”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”laOIZ”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018034-1500×1000.jpg|1000|1500|537″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”eqSAj”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_image”,”id”:”YeNbN”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018037-1500×1000.jpg|1000|1500|540″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”RkmXF”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_image”,”id”:”UC0Ly”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018038-1500×1000.jpg|1000|1500|541″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”VWJIe”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]}],”section_settings”:””},”section_DD24U”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_DD24U”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-paddings “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_nLLgE”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”biM3J”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018045-1500×1000.jpg|1000|1500|545″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”76MdK”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_q4jEc”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”iHhtO”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018044-1500×1000.jpg|1000|1500|544″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”AJa4U”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]}],”section_settings”:””},”column_hGzqW”:{“id”:”column_hGzqW”,”main_content”:{“component”:”hc_image”,”id”:”iHhtO”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018044-1500×1000.jpg|1000|1500|544″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”}},”section_5tWbC”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5tWbC”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-paddings “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_8y2Ep”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”cLYDN”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018048-1500×1000.jpg|1000|1500|557″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_space”,”id”:”RC3Wh”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_image”,”id”:”3Gmky”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018039-1500×1000.jpg|1000|1500|542″,”alt”:””,”thumb_size”:”large”},{“component”:”hc_space”,”id”:”hNIIo”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”NMZ5E”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Ta gjerne en kikk på bildene jeg tok under fjorårets Vervenfestival!”},{“component”:”hc_button”,”id”:”N1pfR”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:””,”style”:”square-border”,”size”:”btn-lg”,”position”:”left”,”animation”:false,”text”:”Vervenfestivalen 2017″,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”https://tomska.no/2017/07/vervenfestivalen-2017/”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false},{“component”:”hc_space”,”id”:”U9C8S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://tomska.no/wp-content/uploads/2018/02/24-02-2018-J000058-Pers-018038-1500×1000.jpg|1000|1500|541″,”excerpt”:”Første gang jeg hørte om Comet Kid var på Vervenfestivalen i 2014. Lørdag den 24. februar tok de publikum med storm i Artilleriverkstedet i Horten! Disse guttene leverer mer enn forventet, hver eneste gang!”,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}