Retningslinjer

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”},”title”:”Retningslinjer”},”section_WsSVf”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_WsSVf”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_5JDah”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”igi1H”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Retningslinjer”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”wl3Sr”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”For at du som kunde ikke skal sitte igjen med noen negative overraskelser etter bestilt fotografering, har jeg valgt å lage en liten liste over hva dere kan forvente i forbindelse med pris, bildeleveranse og annen nyttig informasjon. Dette er også en del av kontrakten som begge parter skal signere. Skulle det være noe annet du måtte lure på og ikke finner svar på her, kan du ta en titt på oversikten med ofte stilte spørsmål.”},{“component”:”hc_button”,”id”:”Pk98j”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:””,”style”:”square-border”,”size”:”btn-lg”,”position”:”left”,”animation”:false,”text”:”Ofte stilte spørsmål”,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”https://tomska.no/informasjon/ofte-stilte-sporsmal/”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false}]}],”section_settings”:””},”section_RIjJc”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_RIjJc”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_GWDdt”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”VyL0j”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Markedsføring”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”ih4JF”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”5tuxr”,”icon”:””,”text”:”I forbindelse med egen markedsføring, vil jeg veldig gjerne få be dere om muligheten til å kunne bruke bildene der hvor jeg føler det passer seg. Jeg har verken studio eller et butikkvindu hvor jeg kan stille ut bildene, derfor vil internett bli mye brukt. Bildene vil blant annet befinne seg på nettsiden (https://tomska.no/), sosiale medier (Facebook, Instagram), 500px, m.m. Bildene kan også bli brukt i form av egen reklame.”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:”square”},{“component”:”hc_space”,”id”:”TKPlQ”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”0rGaS”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Rettigheter og bruk”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”cCx7C”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”EEwqq”,”icon”:””,”text”:”Dere gis bruksrettighet til alle bildene dere mottar i full oppløsning. For eksempel kan dere bestille forstørrelser og andre trykksaker og dele i sosiale medier. Bruksrettighetene gjelder ikke salg eller noen annen form for kommersiell bruk. Ved publisering i sosiale medier eller lignende, skal fotografen krediteres («Foto: Tommy Skaug»).”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:”square”},{“component”:”hc_space”,”id”:”7gOwV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”exV4R”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Leveranse”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”oYmJC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”y4t6m”,”icon”:””,”text”:”Bildene leveres digitalt og i to ulike størrelser – full størrelse og en forminsket versjon som er tilpasset sosiale medier.”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:”square”},{“component”:”hc_space”,”id”:”F9MZA”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”TebbP”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Betaling”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”SG1x1″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”lBWzu”,”icon”:””,”text”:”Et ikke-refunderbart gebyr (30% av avtalt totalsum) betales ved inngåelsen av denne avtalen. Dette omfatter Fotograf Tommy Skaugs dedikerte arbeid, tid og talent brukt på økten; før, under og etter. Dette inkluderer ikke eventuelle etterbestillinger for redigering av enkelte bilder.”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”yWE6B”,”icon”:””,”text”:”Før bildene gåes gjennom og behandles, skal hele beløpet være betalt. Det vil ikke bli gjort noe mer arbeid før dette er i orden.”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”DHmaF”,”icon”:””,”text”:”Ved betaling av tilsendt faktura, er det viktig at du markerer betalingen med navn og jobbnummeret som befinner seg på kontrakten (f.eks. «J000031»).”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:”square”},{“component”:”hc_space”,”id”:”ExMGH”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”lAn2k”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Sykdom/fravær”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”0hKjd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”3Zmrh”,”icon”:””,”text”:”Dersom sykdom eller annet skulle hindre meg (Tommy) i å kunne fotografere som avtalt, vil kjøpesummen refunderes eller en ny fotografering skje kostnadsfritt dersom det er et mulig alternativ.”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:”square”},{“component”:”hc_space”,”id”:”Fyw0J”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”AMrfI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Tapt, mistet, ødelagt data”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”bUZT3″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”o6ZFi”,”icon”:””,”text”:”Jeg behandler, transporterer og oppbevarer bilder og data med største omtanke, men skulle det usannsynlige skje at bildene blir tapt, stjålet eller ødelagt vil kjøpesummen refunderes eller en ny fotografering skje kostnadsfritt dersom det er et mulig alternativ.”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:”square”}]}],”section_settings”:””},”column_lyXgF”:{“id”:”column_lyXgF”,”main_content”:{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”0rGaS”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Rettigheter og bruk”,”tag”:”h4″}},”column_P06tN”:{“id”:”column_P06tN”,”main_content”:{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”cCx7C”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”EEwqq”,”icon”:””,”text”:”Dere gis bruksrettighet til alle bildene dere mottar i full oppløsning. For eksempel kan dere bestille forstørrelser og andre trykksaker og dele i sosiale medier. Bruksrettighetene gjelder ikke salg eller noen annen form for kommersiell bruk. Ved publisering i sosiale medier eller lignende, skal fotografen krediteres («Foto: Tommy Skaug»).”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:”square”}},”column_kj0iy”:{“id”:”column_kj0iy”,”main_content”:{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”exV4R”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Leveranse”,”tag”:”h4″}},”column_yI38c”:{“id”:”column_yI38c”,”main_content”:{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”oYmJC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”y4t6m”,”icon”:””,”text”:”Bildene leveres digitalt og i to ulike størrelser – full størrelse og en forminsket versjon som er tilpasset sosiale medier.”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:”square”}},”column_QD0nL”:{“id”:”column_QD0nL”,”main_content”:{“component”:”hc_space”,”id”:”F9MZA”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}},”column_nTvV3″:{“id”:”column_nTvV3″,”main_content”:{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”TebbP”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Betaling”,”tag”:”h4″}},”column_mpxnJ”:{“id”:”column_mpxnJ”,”main_content”:{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”SG1x1″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”lBWzu”,”icon”:””,”text”:”Et ikke-refunderbart gebyr (30% av avtalt totalsum) betales ved inngåelsen av denne avtalen. Dette omfatter Fotograf Tommy Skaugs dedikerte arbeid, tid og talent brukt på økten; før, under og etter. Dette inkluderer ikke eventuelle etterbestillinger for redigering av enkelte bilder.”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”yWE6B”,”icon”:””,”text”:”Før bildene gåes gjennom og behandles, skal hele beløpet være betalt. Det vil ikke bli gjort noe mer arbeid før dette er i orden.”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”DHmaF”,”icon”:””,”text”:”Ved betaling av tilsendt faktura, er det viktig at du markerer betalingen med navn og jobbnummeret som befinner seg på kontrakten (f.eks. «J000031»).”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:”square”}},”column_p2Zmy”:{“id”:”column_p2Zmy”,”main_content”:{“component”:”hc_space”,”id”:”ExMGH”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}},”column_bH2qj”:{“id”:”column_bH2qj”,”main_content”:{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”0hKjd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”3Zmrh”,”icon”:””,”text”:”Dersom sykdom eller annet skulle hindre meg (Tommy) i å kunne fotografere som avtalt, vil kjøpesummen refunderes eller en ny fotografering skje kostnadsfritt dersom det er et mulig alternativ.”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:”square”}},”column_eDQIi”:{“id”:”column_eDQIi”,”main_content”:{“component”:”hc_space”,”id”:”Fyw0J”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}},”column_v4asG”:{“id”:”column_v4asG”,”main_content”:{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”AMrfI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Tapt, mistet, ødelagt data”,”tag”:”h4″}},”column_G592I”:{“id”:”column_G592I”,”main_content”:{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”bUZT3″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”o6ZFi”,”icon”:””,”text”:”Jeg behandler, transporterer og oppbevarer bilder og data med største omtanke, men skulle det usannsynlige skje at bildene blir tapt, stjålet eller ødelagt vil kjøpesummen refunderes eller en ny fotografering skje kostnadsfritt dersom det er et mulig alternativ.”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:”square”}},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]}}